Welke klachten?

Hieronder volgt een lijst van de meest behandelde vragen of onderzochte klachten op onze raadpleging  :

 • Cardiovasculaire screening (algemeen/sport)
 • Hoge en lage bloeddruk
 • Verhoogde cholesterolspiegel
 • Pijn op de borst
 • Kortademigheid - gezwollen voeten
 • Bewustzijnsverlies
 • Duizeligheid
 • Hartkloppingen
 • Hartgeruis
 • Op vraag van verzekering (meestal vergoed door verzekering)
 • Rijbewijsattest (op vraag van de werkgever)

Vaak volstaat het verrichte nazicht in onze praktijk om een oplossing of behandeling voor te stellen. In sommige gevallen echter is er nog geen oorzaak voor de klachten, dient de diagnostiek verder uitgediept te worden met aanvullende invasieve en niet-invasieve onderzoeken in ziekenhuismilieu, of dient de patient voorbereid te worden voor bvb een hartoperatie. In dat geval staan wij garant voor een snelle en gerichte toegang tot deze ziekenhuisdiensten. Als permanent staflid in het Centrum voor Hart- en Vaatziekten van het UZ Brussel  en het OLV te Aalst kunnen wij beiden immers  snel en gericht de diagnostiek aldaar bijsturen en aanvullen waar nodig. Indien de patient dit zelf wenst, verzorgen wij ook verwijzing naar andere centra.