Welke onderzoeken?

In de praktijk kan een uitgebreid ambulant hartonderzoek gebeuren voor het opsporen en de opvolging van de meest diverse hartproblemen, waarvoor wij minstens 45 minuten uittrekken. Hiertoe is er een uitgebreide apparatuur beschikbaar:

  • Elektrocardiogram (rust)
  • Inspanningsproef (Elekrocardiogram tijdens fietsen)
  • Echocardiografie (nazicht van de hartspier en hartkleppen)
  • 24 H Continue Holter (opsporen van hartritmestoornissen)
  • 24 H Bloeddrukmeting
  • Evenementenrecorder (opsporen van hartritmestoornissen - 2 weken)
  • Pacemaker -en defibrillatorcontroles. Home-monitoring is ook beschikbaar.

Voor de 24h Holter of 24h-bloeddrukmeting wordt een aparte kortere afspraak voorzien (tenzij op voorhand aangevraagd).

Meer gerichte informatie over bepaalde onderzoeken vindt U hier (UZ Brussel) en hier (OLV Aalst).