De meest behandelde vragen en onderzochte klachten

 • Cardiovasculaire screening (algemeen/sport)
 • Hoge en lage bloeddruk
 • Verhoogde cholesterolspiegel
 • Pijn op de borst
 • Kortademigheid - gezwollen voeten
 • Bewustzijnsverlies
 • Duizeligheid
 • Hartkloppingen
 • Hartgeruis
 • Op vraag van verzekering (meestal vergoed door verzekering)
 • Rijbewijsattest (op vraag van de werkgever)

Vaak volstaat het verrichte nazicht in onze praktijk om een oplossing of behandeling voor te stellen. In sommige gevallen echter is er nog geen oorzaak voor de klachten, dient de diagnostiek verder uitgediept te worden met aanvullende invasieve en niet-invasieve onderzoeken in ziekenhuismilieu, of dient de patient voorbereid te worden voor bvb een hartoperatie. In dat geval staan wij garant voor een snelle en gerichte toegang tot deze ziekenhuisdiensten. Als permanent staflid in het Centrum voor Hart- en Vaatziekten van het UZ Brussel  en het OLV te Aalst kunnen wij beiden immers  snel en gericht de diagnostiek aldaar bijsturen en aanvullen waar nodig. Indien de patient dit zelf wenst, verzorgen wij ook verwijzing naar andere centra.

Welke onderzoeken?

In de praktijk kan een uitgebreid ambulant hartonderzoek gebeuren voor het opsporen en de opvolging van de meest diverse hartproblemen, waarvoor wij minstens 45 minuten uittrekken. Hiertoe is er een uitgebreide apparatuur beschikbaar:

 • Elektrocardiogram (rust)
 • Inspanningsproef (Elekrocardiogram tijdens fietsen)
 • Echocardiografie (nazicht van de hartspier en hartkleppen)
 • 24 H Continue Holter (opsporen van hartritmestoornissen)
 • 24 H Bloeddrukmeting
 • Evenementenrecorder (opsporen van hartritmestoornissen - 2 weken)
 • Pacemaker -en defibrillatorcontroles. Home-monitoring is ook beschikbaar.

Voor de 24h Holter of 24h-bloeddrukmeting wordt een aparte kortere afspraak voorzien (tenzij op voorhand aangevraagd).

Meer gerichte informatie over bepaalde onderzoeken vindt U hier (UZ Brussel) en hier (OLV Aalst).